énergie de rayonnement

énergie de rayonnement
spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dalelių ir (arba) elektromagnetinių ar kitokių bangų pernešamas energijos kiekis. atitikmenys: angl. radiant energy vok. Strahlungsenergie, f rus. лучистая энергия, f; энергия излучения, f pranc. énergie de rayonnement, f; énergie radiante, f; énergie rayonnante, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • énergie de rayonnement — spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išspinduliuota, perduota arba gauta jonizuojančiosios spinduliuotės energija (neįskaitant rimties energijos). Matavimo vienetas – džaulis (J). atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie de rayonnement — spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išspinduliuotų, perduodamų arba priimamų elektromagnetinių bangų energija. atitikmenys: angl. radiant energy vok. Strahlungsenergie, f rus. лучистая энергия, f;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie de rayonnement laser — lazerio spinduliuotės energija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. laser radiation energy vok. Laserstrahlenergie, f rus. энергия лазерного излучения, f pranc. énergie de rayonnement laser, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • énergie de rayonnement absorbée — sugertoji spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skirtumas tarp dalelių ir fotonų, įeinančių į tam tikrą tūrį, visos energijos ir išeinančių iš to tūrio dalelių visos energijos, dar atėmus energiją,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie du rayonnement ionisant — jonizuojančiosios spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jonizuojančiųjų dalelių visa išspinduliuota, perduota arba sugerta energija. Matavimo vienetas – džaulis (J). atitikmenys: angl. ionizing… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie de rayonnement absorbée — sugertoji spinduliuotės energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absorbed radiation energy vok. absorbierte Strahlungsenergie, f rus. поглощенная энергия излучения, f pranc. énergie de rayonnement absorbée, f …   Fizikos terminų žodynas

  • densité d’énergie de rayonnement — spinduliuotės energijos tankis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radiant energy density; radiant energy per unit volume; radiation energy density vok. spezifische Ausstrahlung, f; Strahlungsdichte, f; Strahlungsenergiedichte, f rus.… …   Fizikos terminų žodynas

  • densité d’énergie du rayonnement — spinduliuotės energijos tankis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tūrio elemento spinduliuotės energija, padalyta iš to elemento. atitikmenys: angl. radiant energy density vok. Ausstrahlung, f; spezifische Ausstrahlung, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • flux d’énergie du rayonnement — spinduliuotės energijos srautas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Per vienetinį laiko tarpą per tam tikrą plotą pereinanti spinduliuotės energija. Matavimo vienetas – vatas (W). atitikmenys: angl. energy flux of… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • densité spectrale de l’énergie de rayonnement — spektrinis spinduliuotės energijos tankis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pasirinktosios spektro dalies vienetinio dažnio ar bangos ilgio intervalo vidutinė spinduliuotės energijos vertė. atitikmenys: angl. spectral… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”